x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר מלכים א׳
פרק י״ג
כ וַיְהִי הֵם יֹשְׁבִים אֶל־הַשֻּׁלְחָן


וַיְהִי דְּבַר־יְהוָה אֶל־הַנָּבִיא אֲשֶׁר הֱשִׁיבוֹ׃

20 A gdy oni siedzieli przy stole, doszło słowo Pana proroka, który go zawrócił z drogi,
JPS Tanach:
And it came to pass, as they sat at the table, that the word of the LORD came unto the prophet that brought him back.
תרגום יונתן
וַהֲוָה עַד דְאִינוּן מְסַחֲרִין עַל פָּתוֹרָא וַהֲוָה פִתְגָם נְבוּאָה מִן קֳדָם יְיָ לִנְבִיָא דַאֲתָבֵיהּ׃

פירוש רש״י
אל הנביא נביא השקר אשר השיבו לאיש האלהים מכאן אמרו גדולה לגימא שמשרה שכינה על נביאי הבעל:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony