x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר מלכים ב׳
פרק י״ז
ו בִּשְׁנַת הַתְּשִׁעִית לְהוֹשֵׁעַ לָכַד מֶלֶךְ־אַשּׁוּר אֶת־שֹׁמְרוֹן וַיֶּגֶל אֶת־יִשְׂרָאֵל אַשּׁוּרָה וַיֹּשֶׁב אוֹתָם בַּחְלַח וּבְחָבוֹר נְהַר גּוֹזָן וְעָרֵי מָדָי׃ 6 W dziewiątym roku panowania Ozeasza król asyryjski zdobył Samarię, uprowadził Izraela do Asyrii i osadził ich tam w Chalach i nad Chaborem, rzeką Gozanu i w miastach medyjskich.
JPS Tanach:
In the ninth year of Hoshea, the king of Assyria took Samaria, and carried Israel away unto Assyria, and placed them in Halah, and in Habor, on the river of Gozan, and in the cities of the Medes.
תרגום יונתן
בְּשַׁתָּא תְשִׁיעֲתָא לְהוֹשֵׁעַ כְּבַשׁ מַלְכָּא דְאַתּוּר יַת שֹׁמְרוֹן וְאַגְלֵי יַת יִשְׂרָאֵל לְאַתּוּר וְאוֹתִיב יַתְהוֹן בַּחְלַח וּבְחָבוֹר נְהַר גוֹזָן וְקִירְוֵי מָדָי׃

פירוש רש״י
בשנת התשעית למרדו של הושע: ויגל את ישראל ויגלה את ישראל וזה שעור כל תיבה שפעל שלה בה״א כגון פנה בנה גלה זנה רבה כשבא לתת בראש התיבה וא״ו יו״ד אם המלה מוסבת על הפועל תהא היו״ד נקודה בחיר״ק כגון ויבן שם מזבח (בראשית י״ב י״ז) ויפן וירד משה (שמות ל״ב ט״ו) ויגל יהודה מעל אדמתו (מלכים ב׳ י״ז כ״ו) ותלך ותזן גם היא (ירמיה ג׳ ח׳) וירב העם ויעצמו מאד (שמות א׳ כ׳) ואם הוא מדבר בלשון מפעיל תהא היו״ד נקודה בסגו״ל כגון ויפן זנב אל זנב (שופטים ט״ו ד׳) ויגל את ישראל אשורה (לקמן פסוק כ״ג) ויזן את יושבי ירושלים (ד״ה ב׳ כ״א י״א) וירב בבת יהודה תאניה ואניה (איכה ב׳ ה׳):

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony