x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר מלכים ב׳
פרק כ׳
יד וַיָּבֹא יְשַׁעְיָהוּ הַנָּבִיא אֶל־הַמֶּלֶךְ חִזְקִיָּהוּ וַיֹּאמֶר אֵלָיו מָה אָמְרוּ הָאֲנָשִׁים הָאֵלֶּה וּמֵאַיִן יָבֹאוּ אֵלֶיךָ וַיֹּאמֶר חִזְקִיָּהוּ מֵאֶרֶץ רְחוֹקָה בָּאוּ מִבָּבֶל׃ 14 Wtedy przyszedł prorok Izajasz do króla Hiskiasza i zapytał go: Co powiedzieli ci mężowie i skąd przyszli do ciebie? A Hiskiasz odpowiedział: Przyszli z dalekiej ziemi, z Babilonu.
JPS Tanach:
Then came Isaiah the prophet unto king Hezekiah, and said unto him: ‘What said these men? and from whence came they unto thee?’ And Hezekiah said: ‘They are come from a far country, even from Babylon.’
תרגום יונתן
וַאֲתָא יְשַׁעְיָה נְבִיָא לְוַת מַלְכָּא חִזְקִיָה וַאֲמַר לֵיהּ מָה אֲמָרוּ לָךְ גַבְרַיָא הָאִלֵין וּמְנָן אֲתוֹ לְוָתָךְ וַאֲמַר חִזְקִיָה מֵאַרְעָא רְחִיקָא אֲתוֹ לְוָתִי מִבָּבֶל׃

פירוש רש״י
מארץ רחוקה באו זה אחד משלשה שבדקן הקב״ה ומצאן עביט של מים עכורים, קין, יחזקיהו, ובלעם, קין לא ידעתי השומר אחי אנכי (בראשי׳ ד׳ ח׳) היה לו לומר רבונו של עולם הלא כל הנסתרות גלויות לך כדאיתא בתנחומא, בלעם שאמר לו המקום (במדבר כ״ב ט׳) מי האנשים האלה עמך היה לו לומר ה׳ אלהים אתה ידעת כמו שנאמר (יחזקאל ל״ז ג׳) והוא השיב בגאוה בלק בן צפור מלך מואב שלח אלי הרבה מבקשים יש לי, חזקיהו היה לו להשיב לישעיה אתה נביאו של מקום ואתה שואל אלי התחיל חזקיה מתגאה ואמר מארץ רחוקה באו אלי לכך נענש ועל ששמח עליהם והאכיל׳ על שלחנו:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony