x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר ישעיהו
פרק א׳
יז לִמְדוּ הֵיטֵב דִּרְשׁוּ מִשְׁפָּט אַשְּׁרוּ חָמוֹץ שִׁפְטוּ יָתוֹם רִיבוּ אַלְמָנָה׃  17 Uczcie się dobrze czynić, przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, wstawiajcie się za wdową!
JPS Tanach:
Learn to do well; seek justice, relieve the oppressed, judge the fatherless, plead for the widow.
תרגום יונתן
אַלִיפוּ לְאוֹטָבָא תְּבָעוּ דִינָא זַכּוּ דַאֲנִיס דוּנוּ דִין יַתְמָא עֲבִידוּ קַבִּילוּ קְבֵילַת אַרְמַלְתָּא׃

פירוש רש״י
למדו רפי נקוד והוא מגזרת למוד היו למדין להטיב המלמד לעצמו הוא ממשקולת ל׳ קל לפיכך צווי ל׳ רבים שלו נקוד בחירק כמו אמרו שמעו אבל המלמ׳ לאחרי׳ הוא ממשקולת ל׳ כבד המדגיש ואם בא לצוות את הרבים הוא נקוד למדו וכן דרשו מגזרת דרוש אבל אשרו שהשי״ן מודגש׳ ממשקולת ל׳ כבד ומגזרת אשר לפיכך ל׳ צווי לרבים נקוד פתח (כמו אשרו דברו ספרו בשרו): אשרו חמוץ החזיקו את הגזול והוא לשון משנה אשרנוהי אי אישר חילי ישר כחך ל״א הדריכוהו בנתיב אמת לזכות בשלו לשון באשורו אחזה רגלי (איוב כג יא) ואשר בדרך לבך (משלי כג יט): שפטו יתום פלוני זכאי פלוני חייב: ריבו אלמנה השתדלו בריבה להתווכח בעדה שאינה יוצאת לחזור אחרי בעלי דינה (סא״א): חמוץ גזול ודומה לו מכף מעול וחומץ (תהלים עא):

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony