x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר ישעיהו
פרק א׳
כא אֵיכָה הָיְתָה לְזוֹנָה קִרְיָה נֶאֱמָנָה מְלֵאֲתִי מִשְׁפָּט צֶדֶק יָלִין בָּהּ וְעַתָּה מְרַצְּחִים׃ 21 Jakąż nierządnicą stało się to miasto wierne, niegdyś pełne praworządności, sprawiedliwość w nim mieszkała, a teraz mordercy!
JPS Tanach:
How is the faithful city become a harlot! She that was full of justice, righteousness lodged in her, but now murderers.
תרגום יונתן
אֵיכְדֵין תָּבוּ עוֹבְדָהָא לְמֶהֱוֵי כְטָעִיתָא קַרְתָּא מְהֵימַנְתָּא דַהֲוַת מַלְיָא עָבְדֵי דִינָא קוּשְׁטָא הֲוָה מִתְעֲבֵיד בָּהּ וּכְעַן אִינוּן קְטוֹלֵי נַפְשָׁן׃

פירוש רש״י
לזונה תועה מעל אלהיה: קריה שהיתה נאמנה ומליאה משפט וצדק היה לן בה ועתה מרצחים: מלאתי משפט כגון רבתי עם (איכה א): צדק ילין בה תמיד של שחר היה מכפר על עבירות של הלילה ושל בין הערבים מכפר על של היום, ד״א שהיו מלינים בה דיני נפשות כשלא היו מוצאין לו זכות ביום הא׳ לא היו גומרין את דינו עד למחרת אולי ימצאו לו זכות ועתה נעשו רוצחין ומצינו בפסיקתא ר׳ מנחם בר אושעיה אמר תפ״א בתי כנסיות היו בירושלים כמנין מלאתי בגי׳ ועתה מרצחים הרגו את אוריה הרגו את זכריה:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony