x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר ישעיהו
פרק א׳
כה וְאָשִׁיבָה יָדִי עָלַיִךְ וְאֶצְרֹף כַּבֹּר סִיגָיִךְ וְאָסִירָה כָּל־בְּדִילָיִךְ׃ 25 I zwrócę swoją rękę przeciwko tobie, i wytopię w tyglu twój żużel, i usunę wszystkie twoje przymieszki.
JPS Tanach:
And I will turn My hand upon thee, and purge away thy dross as with lye, and will take away all thine alloy;
תרגום יונתן
וְאָתִיב מְחַת גְבוּרְתִּי עֲלָךְ וַאֲבָרֵר כְּמָא דִמְנַקַן בְּבוֹרִיתָא כָּל רַשִׁיעַיָא וְאַעְדִי כָּל חוֹבָךְ׃

פירוש רש״י
ואשיבה ידי עליך מכה אחר מכה עד כלות הפושעים: כבור ל׳ בורית סבו״ן בלע״ז ולשונו ל׳ נקיון כמו ובר לבב (תהלים כ״ד) ע״ש שהוא מנקה הבגד מכתמיו סיגיך האמור למעלה כמו כספך היה לסיגים תערובת נחשת בכסף קרוי סיג אף כאן תערוב׳ רשעים עם הכשרים אני אכלה הפושעי׳ שהם הסיג: כל בדיליך בדיל המעורב בכסף כלומר הרשעים שבך בדיל אשטיי״ס בלע״ז:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony