x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר ישעיהו
פרק י׳
לג הִנֵּה הָאָדוֹן יְהוָה צְבָאוֹת מְסָעֵף פֻּארָה בְּמַעֲרָצָה וְרָמֵי הַקּוֹמָה גְּדוּעִים וְהַגְּבֹהִים יִשְׁפָּלוּ׃ 33 Oto Pan, Pan Zastępów, zetnie siekierą gałęzie korony; wybujałe będą ścięte, a wyniosłe ku ziemi pochylone.
JPS Tanach:
Behold, the Lord, the LORD of hosts, shall lop the boughs with terror; and the high ones of stature shall be hewn down, and the lofty shall be laid low.
תרגום יונתן
הָא רִבּוֹן עַלְמָא יְיָ צְבָאוֹת רָמֵי קְטוֹל בְּמַשִׁרְיָתֵיהּ כִּבְעוֹט דְמִתְבָּעֵיט בְּמַעֲצַרְתָּא וְרָמֵי קוֹמָא יִתְקַטְפוּן וְתַקִיפַיָא יִמְאֲכוּן׃

פירוש רש״י
הנה האדון בלילה ההוא: מסעף פארה במערצה יפשח פארותיו עיקר ענפי אילנותיו: במערצה במשור המקצץ הענפים אין פארה זו לשון גת שהרי לא נכתב בוי״ו כמו פורה דרכתי (לקמן ס״ג) וכמו לחשוף חמשים פורה (חגי ב׳) אלא באל״ף כמו ותארכנה פאורותיו (יחזקאל לא) ומסעף הוא לשון מקצץ ענפים אישברנקיי״ר בלע״ז כמו וכלה סעיפיה (לקמן כז) וכן בסעיפיה פוריה (לקמן יז): במערצה בכלי משחית העורץ ושובר אותם: ורמי הקומה המלכים והשרים: גדועים אין לשון גידוע נופל אלא באילנות ודבר קשה:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony