x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר ישעיהו
פרק י׳
לד וְנִקַּף סִבְכֵי הַיַּעַר בַּבַּרְזֶל וְהַלְּבָנוֹן בְּאַדִּיר יִפּוֹל׃  34 Potem toporem wytnie gąszcze leśne, i Liban padnie wraz ze swoimi wspaniałymi cedrami.
JPS Tanach:
And He shall cut down the thickets of the forest with iron, and Lebanon shall fall by a mighty one.
תרגום יונתן
וְיִקְטֵיל גִבָּרֵי מַשִׁרְיָתֵיהּ דְמִתְגַבְּרִין כְּבַרְזְלָא וְעָבְדֵי קְרָבָא עַל אַרְעָא דְיִשְׂרָאֵל יִתְרְמוּן׃

פירוש רש״י
ונקף אף זה לשון קציצה כמו כנוקף זית ונקף לשון ונפעל: סבכי היער הענפים החשובים והגבורים: והלבנון עובי יערו וכרמילו הן מרבית חיילותיו: באדיר יפול על ידי מלאך יפלו, ד״א באדיר בזכות חזקיהו שהוא אדירם ומושלם של ישראל כמה שנאמ׳ והיה אדירו ממנו (ירמיה ל):

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony