x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר ישעיהו
פרק כ״ב
יא וּמִקְוָה עֲשִׂיתֶם בֵּין הַחֹמֹתַיִם לְמֵי הַבְּרֵכָה הַיְשָׁנָה וְלֹא הִבַּטְתֶּם אֶל־עֹשֶׂיהָ וְיֹצְרָהּ מֵרָחוֹק לֹא רְאִיתֶם׃ 11 Zrobiliście też zbiornik między dwoma murami na wodę Starego Stawu, a nie patrzyliście na tego, który go zrobił, i nie widzieliście tego, który go od dawna przygotował.
JPS Tanach:
ye made also a basin between the two walls for the water of the old pool—but ye looked not unto Him that had done this, neither had ye respect unto Him that fashioned it long ago.
תרגום יונתן
וּמִקְוַיָא עֲבַדְתּוּן בֵּין שׁוּרַיָא לְמֵי בְּרֵכְתָּא עַתִּיקְתָּא וְלָא אִסְתַּכַּלְתּוּן בִּדְעָבְדָהּ וְדֵי בְרָאָהּ מִלְקָדְמִין לָא חֲזֵיתוּן׃

פירוש רש״י
ומקוה עשיתם אגם מים להיות חוזק לעיר בין החומותים החומות כפולות חיל וחומה ובין מי הברכה הישנה: ולא הבטתם אל עושיה ואם תאמרו אף חזקיה עשה כן שנאמר (ד״ה ב לב) ויתחזק ויבן את כל החומה הפרוצה ויעל על המגדלי׳ ולחוצה החומה האחרת ויחזק את המלא עיר דוד, חזקיהו בה׳ אלהי ישראל בטח וגו׳ (מ״ב יח) אבל אתם בימי יהויקים וצדקיה לא הבטתם אל עושיה: ויוצרה מרחוק מאז שברא את העולם עלתה ירושלי׳ ובית המקדש במחשבה: לא ראיתם לא חשבתם:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony