x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר ישעיהו
פרק כ״ב
יג וְהִנֵּה שָׂשׂוֹן וְשִׂמְחָה הָרֹג בָּקָר וְשָׁחֹט צֹאן אָכֹל בָּשָׂר וְשָׁתוֹת יָיִן אָכוֹל וְשָׁתוֹ כִּי מָחָר נָמוּת׃ 13 A zamiast tego: oto wesele i radość, zabijanie bydła i zarzynanie owiec, spożywanie mięsa i picie wina: Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy!
JPS Tanach:
And behold joy and gladness, slaying oxen and killing sheep, eating flesh and drinking wine—’Let us eat and drink, for tomorrow we shall die!’
תרגום יונתן
וְהָא בִּיַע וְחֶדְוָה אָמְרִין נִקְטוֹל תוֹרִין וְנִנְכַס עָאן נֵיכוּל בְּסַר וְנִשְׁתֵּי חֲמַר נֵיכוּל וְנִשְׁתֵּי מִדִנְמוּת לָא נְחֵי׃

פירוש רש״י
והנה ששון ושמחה הקב״ה כביכול אבל לפניו ואתם אוכלים ושמחים: כי מחר נמות בעולם הבא הנביאים אומרים לנו מאת הקב״ה שלא יהיה לנו חלק לעוה״ב נעשה לנו הנאה בחיינו:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony