x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר ישעיהו
פרק כ״ג
ג וּבְמַיִם רַבִּים זֶרַע שִׁחֹר קְצִיר יְאוֹר תְּבוּאָתָהּ וַתְּהִי סְחַר גּוֹיִם׃ 3 Są na wielu wodach. Ich zbiorami są zasiewy Sychoru, a bogactwem dochody narodów.
JPS Tanach:
And on great waters the seed of Shihor, the harvest of the Nile, was her revenue; and she was the mart of nations.
תרגום יונתן
דַהֲוַת מְסַפְּקָא סְחוֹרָא לְעַמְמִין סַגִיאִין דְבַחֲצַד כְּנִישַׁת נַהֲרָא עֲלַלְתָּהּ נַהֲרָא סְחוֹרָא לְעַמְמַיָא׃

פירוש רש״י
ובמים רבים היה בא זרע ממצרים היושבת על נהר שיחור אל צור: קציר יאור מצרים היה תבואה של צור, שיחור הוא נילוס שנאמר (יהושע יג) מן השיחור אשר על פני מצרים והיו מביאים התבואה לצור באניות מצרים: ותהי צור סחר גוים מעם רב שהיה בה כל הגוים מביאין לה סחורה:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony