x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר ישעיהו
פרק כ״ד
ג הִבּוֹק תִּבּוֹק הָאָרֶץ וְהִבּוֹז תִּבֹּז כִּי יְהוָה דִּבֶּר אֶת־הַדָּבָר הַזֶּה׃ 3 Doszczętnie spustoszona i złupiona będzie ziemia, gdyż Pan wypowiedział to słowo.
JPS Tanach:
The earth shall be utterly emptied, and clean despoiled; for the LORD hath spoken this word.
תרגום יונתן
אִתְבְּזָזָא תִּתְבְּזֵז אַרְעָא וְאִתְדָשָׁא תִּתְדָשׁ אֲרֵי יְיָ מַלֵל יַת פִּתְגָמָא הָדֵין׃

פירוש רש״י
הבוק תבוק תתרוקן: הבוז תבוז ל׳ בזה ושלל:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony