x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר ישעיהו
פרק ג׳
כ הַפְּאֵרִים וְהַצְּעָדוֹת וְהַקִּשֻּׁרִים וּבָתֵּי הַנֶּפֶשׁ וְהַלְּחָשִׁים׃ 20 Zawoje i łańcuszki, i wspaniałe przepaski, flakoniki i amulety,
JPS Tanach:
the headtires, and the armlets, and the sashes, and the corselets, and the amulets;
תרגום יונתן
כְּלִילַיָא וְשֵׁירֵי רְגִלַיָא וְקִלְמִסְמְסַיָא וְקָדָשַׁיָא וַחֲלִיטָתָא׃

פירוש רש״י
הפארים תרגום כליליא כמו (שמות לט) פארי המגבעות: והצעדות אצעדה של שוקים: והקשורים כמשמעו קשורי׳ קצרי׳ שקושרי׳ בהן שערן ויש שעושין אותו מוזהבים פרשיינ״ש בלע״ז: ובתי הנפש שכנגד הלב נושק״א בלע״ז: והלחשים נזמי האוזן מקום שלוחשין לה שם:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony