x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר ישעיהו
פרק ג׳
כו וְאָנוּ וְאָבְלוּ פְּתָחֶיהָ וְנִקָּתָה לָאָרֶץ תֵּשֵׁב׃ 26 I jęk, i płacz zagoszczą w jej bramach, ogołocona siedzieć będzie na ziemi.
JPS Tanach:
And her gates shall lament and mourn; and utterly bereft she shall sit upon the ground.
תרגום יונתן
וְיִצְדוּן וִיסוּפוּן תַּרְעֵי קִרְוָהָא וְתִּתְרוֹקִין אַרְעָא וְתֶחְרוֹב׃

פירוש רש״י
ואנו ל׳ אנינה: פתחיה שערי עיירות ובתים בכל שעריה׳ יהא הספד: ונקתה ותתרוקן מכל כמו וגם אני נתתי להם נקיון שינים (עמוס ד) ובל׳ משנה יצא פלוני נקי מנכסיו: לארץ תשב מגוב׳ לשפלות ישבו לארץ ידמו (איכה ב) בתשעה באב:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony