x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר ישעיהו
פרק ל׳
טז וַתֹּאמְרוּ לֹא־כִי עַל־סוּס נָנוּס עַל־כֵּן תְּנוּסוּן וְעַל־קַל נִרְכָּב עַל־כֵּן יִקַּלּוּ רֹדְפֵיכֶם׃ 16 Mówiliście raczej: Nie! Na koniach umkniemy! Dlatego umykać będziecie. — Na wierzchowcach pojedziemy! Dlatego wasi prześladowcy was wyprzedzą.
JPS Tanach:
But ye said: ‘No, for we will flee upon horses’; therefore shall ye flee; and: ‘We will ride upon the swift’; therefore shall they that pursue you be swift.
תרגום יונתן
וַאֲמַרְתּוּן לָא אֱלָהֵין עַל סוּסְוָתָא נֶעְרוֹק וְעַל כֵּן תַּעַרְקוּן וְעַל קַלִילִין נִרְכּוּב עַל כֵּן יְהוֹן קַלִילִין רָדְפֵיכוֹן׃

פירוש רש״י
על סוס ננוס נתקשר במלכי מצרי׳ ונביא משם סוסים קלים לנוס:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony