x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר ישעיהו
פרק ל׳
כג וְנָתַן מְטַר זַרְעֲךָ אֲשֶׁר־תִּזְרַע אֶת־הָאֲדָמָה וְלֶחֶם תְּבוּאַת הָאֲדָמָה וְהָיָה דָשֵׁן וְשָׁמֵן יִרְעֶה מִקְנֶיךָ בַּיּוֹם הַהוּא כַּר נִרְחָב׃ 23 I On da deszcz na twój siew, którym obsiewasz rolę i chleb, plon roli będzie obfity i tłusty. W owym dniu twoje bydło będzie się paść na rozległym błoniu,
JPS Tanach:
And He will give the rain for thy seed, wherewith thou sowest the ground, and bread of the increase of the ground, and it shall be fat and plenteous; in that day shall thy cattle feed in large pastures.
תרגום יונתן
וְיִתֵּן מְטַר זַרְעֵךְ דִי תִזְרַע יַת אַרְעָא וְעִבּוּרָא וַעֲלָלָא יִסְגֵי בְאַרְעָא וִיהֵי פַרְנוּס וְטָב וְיִתְפַּרְנְסוּן צַדִיקַיָא מִיגֵיתֵיהוֹן בְּעִדָנָא הַהִיא שְׁמֵן רַכִּיכִין וּפַטִימִין׃

פירוש רש״י
ונתן הקב״ה מטר זרעך: ושמן ל׳ דבר שמן ואינו ל׳ שמן לפיכך טעמו למטה ונקוד קמץ: כר נרחב עד שיהיו הכרים שמנים ורחבים: כר כבש ל״א מישור נרחב כמו (בראשי׳ יג) ככר הירדן וכמו (ויקרא כג) כרמל כר שהוא מלא תבואה:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony