x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר ישעיהו
פרק ל׳
לג כִּי־עָרוּךְ מֵאֶתְמוּל תָּפְתֶּה גַּם־הוא [הִיא] לַמֶּלֶךְ הוּכָן הֶעְמִיק הִרְחִב מְדֻרָתָהּ אֵשׁ וְעֵצִים הַרְבֵּה נִשְׁמַת יְהוָה כְּנַחַל גָּפְרִית בֹּעֲרָה בָּהּ׃ 33 Gdyż od dawna jest przygotowane palenisko przeznaczone także dla króla, głęboko i szeroko ułożono stos paliwa i drzewa jest w obfitości; dech Pana jak strumień siarki zapali go.
JPS Tanach:
For a hearth is ordered of old; yea, for the king it is prepared, deep and large; the pile thereof is fire and much wood; the breath of the LORD, like a stream of brimstone, doth kindle it.
תרגום יונתן
אֲרֵי מְסִדְרָא מִן עַלְמִין לָקֳבֵיל חוֹבֵיהוֹן גֵהִנָם אַף הִיא מְלַךְ עָלְמַיָא אַתְקָנָא לַעֲמִיקָא וּלְאַפְתָּאָה מְדוּרָא דְאֶשְׁתָּא דָלְקָא בָהּ כַּד בָּאָעִין סַגִיאִין מֵימְרָא דַייָ כְּנַחַל מַגְבַּר גָפְרִית דָלְקָא בָהּ׃

פירוש רש״י
כי ערוך מאתמול יום שני לבריאת עולם יום שיש לו תמול ואין לו שלשום: תפתה גיהנם שכל המתפתה ביצרו נופל שם: למלך הוכן לצורך סנחריב וחילו: מדורתה לשון אש נסקת מערכת עצים על האש קרויה מדורה: נשמת ה׳ נפיחת רוחו: בוערה בוערת:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony