x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר ישעיהו
פרק ל׳
ז וּמִצְרַיִם הֶבֶל וָרִיק יַעְזֹרוּ לָכֵן קָרָאתִי לָזֹאת רַהַב הֵם שָׁבֶת׃ 7 Do Egiptu, którego pomoc jest daremna i marna. Dlatego nazwałem go potworem zdławionym.
JPS Tanach:
For Egypt helpeth in vain, and to no purpose; therefore have I called her arrogancy that sitteth still.
תרגום יונתן
וּמִצְרָאֵי לְמָא וְרֵיקָנוּ סְעַדְהוֹן בְּכֵן עֲרַעָיַת מִנְהוֹן קְטִילִין זְמִינִין אַיְתֵי עֲלֵיהוֹן׃

פירוש רש״י
לזאת למצרים: רהב הם גסי הרוח: שבת עם בטל ומתגאים חנם, ד״א שבת רהבם וגסותם שלהם ראוי הוא לשבות:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony