x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר ישעיהו
פרק ל״א
ט וְסַלְעוֹ מִמָּגוֹר יַעֲבוֹר וְחַתּוּ מִנֵּס שָׂרָיו נְאֻם־יְהוָה אֲשֶׁר־אוּר לוֹ בְּצִיּוֹן וְתַנּוּר לוֹ בִּירוּשָׁלִָם׃ 9 Jej skała rozpadnie się ze strachu, a jej wodzowie opuszczą w popłochu sztandar — mówi Pan, który ma ognisko na Syjonie i piec w Jeruzalemie.
JPS Tanach:
And his rock shall pass away by reason of terror, and his princes shall be dismayed at the ensign, saith the LORD, whose fire is in Zion, and His furnace in.
תרגום יונתן
וְשִׁלְטוֹנוֹהִי מִן קֳדָם דַחֲלָא יֶעְדוּן וִיתַּבְרוּן מִן קֳדָם נִיסָא רַבְרְבוֹהִי אֲמַר יְיָ דְזֵיהוֹר לֵיהּ בְּצִיוֹן לְעָבְדֵי אוֹרַיְתָא וְתַנוּר בָּעֵיר לֵיהּ דְאֶשָׁא בִירוּשְׁלֵם לִדְעֲבָרוּ עַל מֵימְרֵהּ׃

פירוש רש״י
וסלעו ממגור יעבור וחזקו מרוב פחד יחלוש: וחתו מנס מפני הניסים שיראו שהקב״ה עושה לישראל: אשר אור לו בציון שם יהיה האש מוכן לשורפם:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony