x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר ישעיהו
פרק ל״ד
טו שָׁמָּה קִנְּנָה קִפּוֹז וַתְּמַלֵּט וּבָקְעָה וְדָגְרָה בְצִלָּהּ אַךְ־שָׁם נִקְבְּצוּ דַיּוֹת אִשָּׁה רְעוּתָהּ׃ 15 Tam wąż będzie się gnieździł i znosił jaja, wylęgał je i zbierał młode przy sobie, tam tylko sępy skupiać się będą, jeden z drugim.
JPS Tanach:
There shall the arrowsnake make her nest, and lay, and hatch, and brood under her shadow; yea, there shall the kites be gathered, every one with her mate.
תרגום יונתן
תַּמָן תְּקַנִין קוּפְדָא וּתְשֵׁיזִיב וְקִירֵיהוֹן יְנַצְפוּן בְּטוּרָא בְּרַם לְתַמָן יִתְכַּנְשׁוּן דַיָתָא אִתְּתָא לְוַת חֲבֶרְתָּהּ׃

פירוש רש״י
קננה לשון קן צפור (דברים כב): קפוז הוא קפוד: ותמלט ותלד ביצה: ובקעה היא יציאת האפרוחים מן הביצה וכן הוא אומר ביצי צפעוני בקעו (לקמן נט): ודגרה היא קריאת העוף שהעוף קורא בגרונו להמשיך אפרוחים אחריו גלוציי״ר בלע״ז וכן (ירמיה יז) קורא דגר: דיות ולטוייר״ש בלע״ז: אשה רעותה כמו אל רעותה:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony