x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר ישעיהו
פרק ל״ה
ד אִמְרוּ לְנִמְהֲרֵי־לֵב חִזְקוּ אַל־תִּירָאוּ הִנֵּה אֱלֹהֵיכֶם נָקָם יָבוֹא גְּמוּל אֱלֹהִים הוּא יָבוֹא וְיֹשַׁעֲכֶם׃ 4 Mówcie do zaniepokojonych w sercu: Bądźcie mocni, nie bójcie się! Oto wasz Bóg! Nadchodzi pomsta, odpłata Boża! Sam On przychodzi i wybawi was!
JPS Tanach:
Say to them that are of a fearful heart: ‘Be strong, fear not’; behold, your God will come with vengeance, with the recompense of God He will come and save you.
תרגום יונתן
אֲמַרוּ לְדָמוֹחָן בְּלִבְּהוֹן לְמֶעְבַּד אוֹרַיְתָא תְּקָפוּ וְלָא תִדַחֲלוּן הָא אֶלָהָכוֹן לְמֶעְבַּד פּוּרְעֲנוּת דִין אִתְגְלֵי מָרֵי גְמַלְיָא יְיָ הִיא יִתְגְלֵי וְיִפְרְקִינְכוֹן׃

פירוש רש״י
לנמהרי לב שממהרין את הגאולה ומצירין על איחורה: נקם יבא כמו בנקם יבא: גמול אלהים על הרשעים הוא יבא ואתכם יושיע:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony