x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר ישעיהו
פרק ל״ה
ו אָז יְדַלֵּג כָּאַיָּל פִּסֵּחַ וְתָרֹן לְשׁוֹן אִלֵּם כִּי־נִבְקְעוּ בַמִּדְבָּר מַיִם וּנְחָלִים בָּעֲרָבָה׃ 6 Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych, gdyż wody wytrysną na pustyni i potoki na stepie.
JPS Tanach:
Then shall the lame man leap as a hart, and the tongue of the dumb shall sing; for in the wilderness shall waters break out, and streams in the desert.
תרגום יונתן
בְּכֵן בְּמֶחְזְהוֹן גַלְוָתָא דְיִשְׂרָאֵל דְמִתְכַּנְשִׁין וְסַלְקָן לְאַרְעֲהוֹן הָא כְּאַיָלִין קַלִילִין וְלָא לְאִתְעַכָּבָא וִישַׁבַּח לִישָׁנְהוֹן דַהֲוָה בְּלִים אֲרֵי בְּכֵן אִתְבְּזָעוּ בְמַדְבְּרָא מַיָא וְנַחֲלַיָא בְּמֵישְׁרָא׃

פירוש רש״י
אז ידלג כאיל פסח וגו׳ ישראל שהם עכשיו פסחים וחלשים מצינו שקוראם פסחים חלשים כמו שנאמר פסחים בזזו בז (לעיל לג): ותרון בישועתי: לשון אלם לשונם של ישראל שהיו בין הכשדים אלמים שומעי׳ חרפות ואינם משיבים: כי נבקעו במדבר מים כי תשמחם ישועתו ויפרחו כמדבר ציה הצמאה למים ומעיינות נבקעי׳ בתוכה כלומר כי יצמח ישע לנדכאים:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony