x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר ישעיהו
פרק ל״ו
ב וַיִּשְׁלַח מֶלֶךְ־אַשּׁוּר אֶת־רַבְשָׁקֵה מִלָּכִישׁ יְרוּשָׁלְַמָה אֶל־הַמֶּלֶךְ חִזְקִיָּהוּ בְּחֵיל כָּבֵד וַיַּעֲמֹד בִּתְעָלַת הַבְּרֵכָה הָעֶלְיוֹנָה בִּמְסִלַּת שְׂדֵה כוֹבֵס׃ 2 I wyprawił król asyryjski Rabszake z Lachiszu do Jeruzalemu, do króla Hiskiasza, z potężnym wojskiem i stanął Rabszake przy wodociągu Górnego Stawu, przy drodze na Pola Pilśniarzy.
JPS Tanach:
And the king of Assyria sent Rab-shakeh from Lachish to unto king Hezekiah with a great army. And he stood by the conduit of the upper pool in the highway of the fullers’ field.
תרגום יונתן
וּשְׁלַח מַלְכָּא דְאַתּוּר יַת רַבְשָׁקֵה מִלָכִישׁ לִירוּשְׁלֵם לְוַת מַלְכָּא חִזְקִיָה בְּמַשִׁרְיָת סַגִיאָן וְקָם בִּמְזִיקַת בְרֵיכְתָּא עִלִיתָא דִכְבִישׁ חֲקַל מִשְׁטַח קַצָרַיָא׃

פירוש רש״י
בתעלת פושי״ר בלע״ז: בריכה מקום כינוס מים חפור בקרקע בידי אדם לתת בו דגים ארוך ורחב: במסילת דרך כבושה קמין בלע״ז: שדה כובס ת״י חקל משטח קצריא ששוטחין שם הכובסים את הבגדים:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony