x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר ישעיהו
פרק ל״ח
יא אָמַרְתִּי לֹא־אֶרְאֶה יָהּ יָהּ בְּאֶרֶץ הַחַיִּים לֹא־אַבִּיט אָדָם עוֹד עִם־יוֹשְׁבֵי חָדֶל׃ 11 Rzekłem: Już nie ujrzę Pana, Pana w krainie żyjących, już nie zobaczę człowieka między mieszkańcami ziemi.
JPS Tanach:
I said: I shall not see the LORD, even the LORD in the land of the living; I shall behold man no more with the inhabitants of the world.
תרגום יונתן
אֲמָרֵית לָא אִתְחַזֵי עוֹד קֳדָם דְחֵילָא דַייָ בְּאַרְעָא בֵית שְׁכִינְתֵּהּ דִי בָה אֲרִיכוּת חַיָא וְלָא אֶפְלַח קֳדָמוֹהִי עוֹד בְּבֵית מַקְדְשָׁא דְמִתַּמָן עֲתִיד לְמִפַּק חֶדְוָא לְכָל יַתְבֵי אַרְעָא מִלְמֵידַר בִּירוּשְׁלֵם קַרְתָּא דְקוּדְשָׁא מְדוֹרֵי פְּסָק׃

פירוש רש״י
(תוספות אמרתי לא אראה יה חיים משתמשין בו אבל המתים אינם רשאין שנאמר לא המתים יהללויה חק למתים שאין מזכירין שם בן שתי אותיות לעולם ע״כ): בארץ החיים בב״ה: לא אביט אדם חי עוד: עם יושבי חדל שאהיה עם המתים היושבים בארץ חדלה ומנוע׳ מן החיים:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony