x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר ישעיהו
פרק ד׳
ג וְהָיָה הַנִּשְׁאָר בְּצִיּוֹן וְהַנּוֹתָר בִּירוּשָׁלִַם קָדוֹשׁ יֵאָמֶר לוֹ כָּל־הַכָּתוּב לַחַיִּים בִּירוּשָׁלִָם׃ 3 I będzie tak, że kto pozostanie na Syjonie i ostoi się w Jeruzalemie, będzie nazwany świętym; każdy, kto jest zapisany wśród żywych w Jeruzalemie.
JPS Tanach:
And it shall come to pass, that he that is left in Zion, and he that remaineth in, shall be called holy, even every one that is written unto life in;
תרגום יונתן
וִיהֵי דְאִשְׁתָּאַר יְתוּב לְצִיוֹן וּדְעָבַד אוֹרַיְתָא יִתְקַיֵם בִּירוּשְׁלֵם קַדִישׁ יִתְאֲמַר לֵיהּ כָּל דִכְתִיב לְחַיֵי עַלְמָא יֶחֱזֵי בִּנְחָמַת יְרוּשְׁלֵם׃

פירוש רש״י
והיה הנשאר בהם בציון יתיישבו: והנותר בכל מקום ישכנו בירושלים: קדוש יאמר לו כולם יהיו צדיקים וא״ת צדיקים המתים לפני אותו היום אבד כבודם ת״ל כל הכתוב לחיי העוה״ב יהיו בירושלים כת״י:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony