x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר ישעיהו
פרק ד׳
ד אִם רָחַץ אֲדֹנָי אֵת צֹאַת בְּנוֹת־צִיּוֹן וְאֶת־דְּמֵי יְרוּשָׁלִַם יָדִיחַ מִקִּרְבָּהּ בְּרוּחַ מִשְׁפָּט וּבְרוּחַ בָּעֵר׃ 4 Gdy Pan zmyje brud córek syjońskich i usunie plamy krwi z Jeruzalemu tchnieniem sądu i tchnieniem zniszczenia,
JPS Tanach:
when the Lord shall have washed away the filth of the daughters of Zion, and shall have purged the blood of from the midst thereof, by the spirit of judgment, and by the spirit of destruction.
תרגום יונתן
אִם יַעֲדֵי יְיָ יַת תֶּגְאָלַת בְּנַת צִיוֹן וְיַת אַשְׁדֵי דַם זַכֵי דְבִירוּשְׁלֵם יִגְלֵי מִגַוָהּ בְּמֵימַר דִין וּבְמֵימַר גְמִירָא׃

פירוש רש״י
אם רחץ כי רחץ יש אם משמש כן בלשון כי וכן (איוב ח) אם יבלענו ממקומו כי יבלענו, עד אם כלו לשתות (בראשית כד): צואת תגאלת כתרגומו כלומר העביר עונם ע״י יסורין וביעור מן העולם: ידיח ל׳ רחיצה בל׳ משנה ובמקרא ושם ידיחו את העולה (יחזקאל מ): ברוח משפט ע״י יסורין טלנ״ט בלע״ז שיעלה על רוחו לשפוט אותם: וברוח בער לבערם מן העולם בער כמו לבער דישקומבמ״ט בלע״ז ל׳ פעול הלוך:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony