x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר ישעיהו
פרק מ׳
יב מִי־מָדַד בְּשָׁעֳלוֹ מַיִם וְשָׁמַיִם בַּזֶּרֶת תִּכֵּן וְכָל בַּשָּׁלִשׁ עֲפַר הָאָרֶץ וְשָׁקַל בַּפֶּלֶס הָרִים וּגְבָעוֹת בְּמֹאזְנָיִם׃ 12 Kto zmierzył swoją garścią wody i piędzią wytyczył granice niebiosom? A kto korcem odmierzył glinę? Kto zważył na wadze góry, a pagórki na szalach wagi?
JPS Tanach:
Who hath measured the waters in the hollow of his hand, and meted out heaven with the span, and comprehended the dust of the earth in a measure, and weighed the mountains in scales, and the hills in a balance?
תרגום יונתן
מַן אֲמַר אִלֵין קַיָם אֲמַר וַעֲבֵד דְכָל מֵי עַלְמָא חֲשִׁיבִין קֳדָמוֹהִי כְּטִפָּא בִשְׁעוֹלָא וּמִשְׁחַת שְׁמַיָא כְּאִלוּ בְּזֵירְתָא מְתַקְנִין וְעַפְרָא דְאַרְעָא כְּאִלוּ בִּמְכִילָא אִתְכַּל וְטוּרַיָא כְּאִלוּ מַתְקַל תַּקִילִין וְרָמָתָא כַּד בְּמוֹזְנַיָא׃

פירוש רש״י
מי מדד וגו׳ כל זה היה בו כח לעשות וכ״ש שיש בו כח לשמור הבטחות הללו: בשעלו בהליכתו שנא׳ דרכת בים סוסיך (חבקוק ג), בשעלו כמו (במדבר כב) במשעול הכרמים שביל, ד״א שעל שם כלי הוא וכן בשעלי שעורים (יחזקאל יג): תכן אמולאי״ר בלע״ז ל׳ מדה ומנין כמו ותוכן לבנים תתנו (שמות ה): וכל בשליש ומדד בשלישיו׳ שליש מדבר שליש ישוב שליש ימי׳ ונהרות, ל״א בשליש מגודל עד אמה שלישי לאצבעות, ומנחם פי׳ שהוא שם כלי וכן ותשקמו בדמעות שליש (תהלים פ): ושקל בפלס הרים הכל לפי הארץ הר כבד תקע בארץ קשה והקלים בארץ רכה:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony