x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר ישעיהו
פרק מ״ו
יא קֹרֵא מִמִּזְרָח עַיִט מֵאֶרֶץ מֶרְחָק אִישׁ עצתו [עֲצָתִי] אַף־דִּבַּרְתִּי אַף־אֲבִיאֶנָּה יָצַרְתִּי אַף־אֶעֱשֶׂנָּה׃  11 Przywołuję ze Wschodu ptaka drapieżnego, a z ziemi dalekiej męża, który wykona mój zamysł; jak powiedziałem, tak to wykonuję, jak postanowiłem, tak to czynię.
JPS Tanach:
Calling a bird of prey from the east, the man of My counsel from a far country; yea, I have spoken, I will also bring it to pass, I have purposed, I will also do it.
תרגום יונתן
דַאֲמַר לְכַנָשָׁא גַלְוָתָא מִמַדִינְחָא לְאַיְתָאָה בִגְלֵי כְעוֹף קַלִיל מַאֲרַע רְחִיקָא בְּנֵי אַבְרָהָם רְחִימִי אַף מַלְלֵית אַף אַיְתִינָהּ אַף אַתְקֵינְתָּא אַף אַעְבְּדִינָהּ׃

פירוש רש״י
קורא ממזרח עיט מארץ ארם שהיא במזרח קראתי לי את אברה׳ להיות נמלך בעצתי, עיט כמו התיב עטה וטעם (דניאל ב) אתיעטו כל סרכי מלכותא (שם ו) וגם יש לפותרו בל׳ עוף קראתי למהר אחרי כעוף הפורח ונודד ממקומו: מרחק קראתי לאיש עצתי ועמו יעצתי בין הבתרים ד׳ גליות כמו שמפורש בבראשית רבה והנה אימה חשיכה גדולה וגו׳: אף דברתי עמו הגליות וגאולתן אף אביאנה:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony