x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר ישעיהו
פרק ה׳
א אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמוֹ כֶּרֶם הָיָה לִידִידִי בְּקֶרֶן בֶּן־שָׁמֶן׃ 1 Zaśpiewam mojemu ulubieńcowi ulubioną jego pieśń o jego winnicy. Ulubieniec mój miał winnicę na pagórku urodzajnym.
JPS Tanach:
Let me sing of my well-beloved, a song of my beloved touching his vineyard. My well-beloved had a vineyard in a very fruitful hill;
תרגום יונתן
אֲמַר נְבִיָא אַשְׁבְחֵיהּ כְּעַן לְיִשְׂרָאֵל דִמְתִיל לְכַרְמָא זַרְעֵיהּ דְאַבְרָהָם רַחֲמֵי תּוּשְׁבְּחַת רַחֲמִי לְכַרְמֵי עַמִי חֲבִיבַי יִשְׂרָאֵל יְהָבִית לְהוֹן אַחֲסָנָא בְּטוּר רָם בְּאַרְעָא שְׁמֵינָא׃

פירוש רש״י
אשירה נא לידידי הנביא אומר אשירה נא לידידי, תחת ידידי ובמקומו ובשליחותו כמו ה׳ ילחם לכם (שמות יד) בשבילכם: שירת דודי היא זו אשר שר בשביל כרמו על עסקי כרמו כמו וישאלו אנשי המקום לאשתו (בראשית כו): כרם וגו׳ בן שמן בזויות העושה פירות שמנים כשמן טוב: בן שמן זויות ראוי לשמן לזיתים לעשות שמן כמו בן מות (שמואל ב׳ י״ב) ראוי למות ודוגמ׳ הוא זו ובסוף הענין יפרשנה:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony