x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר ישעיהו
פרק ה׳
יז וְרָעוּ כְבָשִׂים כְּדָבְרָם וְחָרְבוֹת מֵחִים גָּרִים יֹאכֵלוּ׃  17 I paść się będą owce jak na własnym wygonie, a kozły żywić się na pustkowiu bogatych.
JPS Tanach:
Then shall the lambs feed as in their pasture, and the waste places of the fat ones shall wanderers eat.
תרגום יונתן
וְיִתְפַּרְנְסוּן צַדִיקַיָא כְּמָא דַאֲמִיר עֲלֵיהוֹן יִסְגוֹן וְנִכְסֵי רַשִׁיעַיָא צַדִיקַיָא יַחְסְנוּן׃

פירוש רש״י
ורעו כבשים כדברם צדיקים הנמשלים כעדר הרחלים: כדברם כמנהגם ביושר ובמדה מכלכלים דבריהם במשפט ככבשים הללו, ורבותינו דרשו כדברם כמדובר בם נחמות הנדברות להם: וחרבות מחים בתי הרשעים שהם שמנים: גרים יאכלו הצדיקים שהם כגרים יאכלום: מחים שמנים כמו עולות מחים אעלה (תהלים ס״ו):

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony