x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר ישעיהו
פרק ה׳
ב וַיְעַזְּקֵהוּ וַיְסַקְּלֵהוּ וַיִּטָּעֵהוּ שֹׂרֵק וַיִּבֶן מִגְדָּל בְּתוֹכוֹ וְגַם־יֶקֶב חָצֵב בּוֹ וַיְקַו לַעֲשׂוֹת עֲנָבִים וַיַּעַשׂ בְּאֻשִׁים׃ 2 Przekopał ją i oczyścił z kamieni, i zasadził w niej szlachetne szczepy. Zbudował w niej wieżę i wykuł w niej prasę, oczekiwał, że wyda szlachetne grona, lecz ona wydała złe owoce.
JPS Tanach:
And he digged it, and cleared it of stones, and planted it with the choicest vine, and built a tower in the midst of it, and also hewed out a vat therein; and he looked that it should bring forth grapes, and it brought forth wild grapes.
תרגום יונתן
וְקַדֵשְׁתִּינוּן וְיַקַרְתִּינוּן וְקַיַמְתִּינוּן כְּמַצַב גֶפֶן בְּחִירָא וּבְנִיתָא מַקְדְשִׁי בֵינֵיהוֹן וְאַף מַדְבְּחִי יְהָבִית לְכַפָּרָא עַל חֲטָאֵיהוֹן וַאֲמַרִית דְיַעְבְּדוּן עוֹבָדִין טָבִין קֳדָמַי וְאִינוּן אַבְאִישׁוּ עוֹבָדֵיהוֹן׃

פירוש רש״י
ויעזקהו סייגו וגדרו סביב מוקף כמין טבעת דמתרגמינן עיזקא: ויסקלהו הוציא אבנים מתוכו הרעים לגפנים כמו סקלו מאבן (לקמן סב): ויטעהו שורק הם זמורות היפות לנטיעה משאר זמורות: ויבן מגדל בתוכו גת לעצור ענבים: וגם יקב חצב בו הבור שלפני הגת לקבל היין וכן כל יקב שבמקרא ל׳ בור הוא וכן עד יקבי המלך (זכריה יד) ת״י עד שיחיא דמלכא הוא עומק אוקינוס ולכן נופל בו כאן ל׳ חציבה כמו ובורות חצובים (דברים ו): ויקו לעשות ענבים ויקו ידידי לעשות לו הכרם הזה ענבים: ויעש באושים דומים לענבים וקורין אותם (לנברווייש״ט בלע״ז):

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony