x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר ישעיהו
פרק ה׳
כ הוֹי הָאֹמְרִים לָרַע טוֹב וְלַטּוֹב רָע שָׂמִים חֹשֶׁךְ לְאוֹר וְאוֹר לְחֹשֶׁךְ שָׂמִים מַר לְמָתוֹק וּמָתוֹק לְמָר׃  20 Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemność w światłość, a światłość w ciemność, zamieniają gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz.
JPS Tanach:
Woe unto them that call evil good, and good evil; that change darkness into light, and light into darkness; that change bitter into sweet, and sweet into bitter!
תרגום יונתן
וַי דְאָמְרִין לְרַשִׁיעַיָא דְמַצְלְחִין בְּעַלְמָא הָדֵין אַתּוּן טָבַיָא וּלְעִנְוְתָנַיָא אָמְרִין אַתּוּן רַשִׁיעַיָא הֲלָא בְּמֵיתֵי נְהוֹרָא לְצַדִיקַיָא יַחֲשׁוֹךְ לְרַשִׁיעַיָא וִיבַסְמוּן פִּתְגָמֵי אוֹרַיְתָא לְעָבְדֵיהוֹן וְיֵיתֵי מֵרְדָא לְרַשִׁיעַיָא וְיֵדְעוּן דִבְסוֹפָא מְרִיר חֶטְאָה לֶעָבְדֵיהּ׃

פירוש רש״י
האומרים לרע טוב מקלסין לעכו״ם ורע בעיניהם לעבוד הקב״ה שהוא טוב: שמים חשך לאור דבר שהוא עתיד להביא עליהם חשך אומרים שיאיר להם: שמים מר למתוק עון שהוא עתיד להביא עליהם פורענות מר אומרים שימתיק להם: ומתוק למר עבודת הקב״ה המתוקה אומרים מרה היא:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony