x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר ישעיהו
פרק ה׳
ו וַאֲשִׁיתֵהוּ בָתָה לֹא יִזָּמֵר וְלֹא יֵעָדֵר וְעָלָה שָׁמִיר וָשָׁיִת וְעַל הֶעָבִים אֲצַוֶּה מֵהַמְטִיר עָלָיו מָטָר׃ 6 Zniszczę ją doszczętnie: Nie będzie przycinana ani okopywana, ale porośnie cierniem i ostem, nadto nakażę obłokom, by na nią nie spuszczały deszczu.
JPS Tanach:
And I will lay it waste: it shall not be pruned nor hoed, but there shall come up briers and thorns; I will also command the clouds that they rain no rain upon it.
תרגום יונתן
וַאֲשַׁוִינוּן רְטִישִׁין לָא אִסְתַּעֲרוּן וְלָא יִסְתַּמָכוּן וִיהוֹן מְטַלְטְלִין וּשְׁבִיקִין וְעַל נְבִיַיָא אֲפַקֵיד דְלָא יִתְנַבּוּן עֲלֵיהוֹן נְבוּאָה׃

פירוש רש״י
ואשיתהו בתה ל׳ שממה וריקנות היא וכן (לקמן ז) בנחלי הבתות: ולא יעדר ל׳ חפירת כרם היא: ועלה שמיר ושית מיני קוצים פתר בהם מנחם בן סרוק ואני אומר שמיר ל׳ תולעת חזק הוא המבקע אבנים שבו בנה שלמה את בהמ״ק כענין שנאמר (יחזקאל ג) כשמיר חזק מצור: שית ל׳ השאת והשבר (איכה ג) ל׳ תשאה שממה (לקמן ו) צדו מאין דורש ליכנס בו ומתוך כך תעלה בו תולעת:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony