x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר ישעיהו
פרק נ״ט
ה בֵּיצֵי צִפְעוֹנִי בִּקֵּעוּ וְקוּרֵי עַכָּבִישׁ יֶאֱרֹגוּ הָאֹכֵל מִבֵּיצֵיהֶם יָמוּת וְהַזּוּרֶה תִּבָּקַע אֶפְעֶה׃ 5 Wylęgają jaja bazyliszka i przędą pajęczynę; kto spożywa ich jaja, ginie, a gdy się je stłucze, wypełznie z nich gad.
JPS Tanach:
They hatch basilisks’ eggs, and weave the spider’s web; he that eateth of their eggs dieth, and that which is crushed breaketh out into a viper.
תרגום יונתן
הָא כְבֵיעֵי חֵיוִי חוּרְמְנִין מְפַרְתִין וּכְקַוִין דְעַכּוֹבִיתָא מָחַיָא דְמַן דְאָכִיל מִבֵּיעֵיהוֹן מָאֵית וּמְשַׁחְנָן וּמַפְקָן חֵיוָן חוּרְמְנִין מְפַרְתִין׃

פירוש רש״י
צפעוני מין נחש רע: בקעו אישקלורש״ט בלע״ז כלומר מעשים מכוערי׳ שאינם לטובתם עשו: וקורי עכביש איריניי״ש בלע״ז וקורי אורטור״ש בלע״ז, קורי הם כלי האורג שהשתי מוסך בהן, ומנחם חברו במחברת קורות ע״ש שהעכביש מיסך אריגותיו בקורות: והזורה ת״י משחנן לשון חימום שקורין בלע״ז קובי״ר המחממן יוצא מהן כשהוא מבקע הקליפה, ועיקר לשון והזורה לשון עיצור הוא להוציא הבלוע בתוכו כמו ויזר את הגזה (שופטים ו) ועיצורו של זה הוא חימומו: אפעה מין נחש שהוא רע כך לא ישתלמו במעשיהם אלא רעה:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony