x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר ישעיהו
פרק ס״ד
א כִּקְדֹחַ אֵשׁ הֲמָסִים מַיִם תִּבְעֶה־אֵשׁ לְהוֹדִיעַ שִׁמְךָ לְצָרֶיךָ מִפָּנֶיךָ גּוֹיִם יִרְגָּזוּ׃ 1 Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił, oby przed tobą zatrzęsły się góry
JPS Tanach:
As when fire kindleth the brush-wood, and the fire causeth the waters to boil; to make Thy name known to Thine adversaries, that the nations might tremble at Thy presence,
תרגום יונתן
כַּד שְׁלַחְתָּא רוּגְזָךְ כְּאֶשְׁתָּא בְּיוֹמֵי אֵלִיָהוּ אִתְמַסְיָא יַמָא מַיָא מְלָחֲכָא אֶשְׁתָּא לְהוֹדִיעַ שְׁמָךְ לְסַנְאֵי עַמָךְ מִן קֳדָמָךְ עַמְמַיָא זָעוּ׃

פירוש רש״י
כקדוח אש את דבר הנימס מלפניו וכאשר המים תבעה האש כשתתן גחלת או מתכת במים יעלו המים אבעבועות כל זה עשית במצרי׳ ויהי ברד ואש מתלקחת בתוכה (שמות ט) אבל י״ת כקדוח אש המסים על אליהו בהר הכרמל שנאמ׳ בו גם המים אשר בתעלה לחכה (מלכים א יח): להודיע שמך לצריך כענין שנא׳ באותה מכה ואולם בעבור זאת העמדתיך וגו׳ (שם) לו עשית עתה כן אז מפניך גוים ירגזו:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony