x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר ישעיהו
פרק ס״ה
ד הַיֹּשְׁבִים בַּקְּבָרִים וּבַנְּצוּרִים יָלִינוּ הָאֹכְלִים בְּשַׂר הַחֲזִיר ופרק [וּמְרַק] פִּגֻּלִים כְּלֵיהֶם׃ 4 Przesiadując na grobach i nocując w miejscach ukrytych, jedzą mięso wieprzowe i polewkę z nieczystych rzeczy w swoich naczyniach.
JPS Tanach:
That sit among the graves, and lodge in the vaults; that eat swine’s flesh, and broth of abominable things is in their vessels;
תרגום יונתן
דְיָתְבִין בְּבָתַּיָא דְבָנָן מֵעֲפַר קִבְרַיָא וְעִם פִּגְרֵי בְּנֵי אֱנָשָׁא דַיְרִין דְאָכְלִין בְּשַׂר חֲזִירָא וּרְטַב פִּגוּל בְּמַנֵיהוֹן׃

פירוש רש״י
היושבים בקברים שתשרה עליהם רוח טומאה של שדים: ובנצורים הם פגרי המתים שהם כנתונים במצור שאינם יכולים לצאת: ומרק פגולים רוטב נתעב כמו ואת המרק שפך (שופטים ו):

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony