x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר ישעיהו
פרק ס״ה
ה הָאֹמְרִים קְרַב אֵלֶיךָ אַל־תִּגַּשׁ־בִּי כִּי קְדַשְׁתִּיךָ אֵלֶּה עָשָׁן בְּאַפִּי אֵשׁ יֹקֶדֶת כָּל־הַיּוֹם׃ 5 Mówią: Trzymaj się z dala! Nie zbliżaj się do mnie, bo mógłbym cię zetknąć ze świętym! Ci są dymem w moich nozdrzach, ogniem, który cały dzień płonie.
JPS Tanach:
That say: ‘Stand by thyself, come not near to me, for I am holier than thou’; these are a smoke in My nose, a fire that burneth all the day.
תרגום יונתן
דְאָמְרִין רָחֵיק לְהָלָא לָא תִקְרַב בִּי אֲרֵי דָכֵינָא מִנָךְ אִלֵין רוּגְזֵיהוֹן כִּתְנָנָא קֳדָמַי פּוּרְעֲנוּתְהוֹן בְּגֵיהִנָם דְאֶשְׁתָּא דְלָקָא בָהּ כָּל יוֹמָא׃

פירוש רש״י
האומרים אל הצדיקים קרב אליך עמוד בעצמך ואל תגש בי: כי קדשתיך כי קדשתי וטהרתי יותר ממך כן ת״י: אלה התועבה אשר עשו הנה לעשן חמה באפי:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony