x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר ישעיהו
פרק ס״ו
ה שִׁמְעוּ דְּבַר־יְהוָה הַחֲרֵדִים אֶל־דְּבָרוֹ אָמְרוּ אֲחֵיכֶם שֹׂנְאֵיכֶם מְנַדֵּיכֶם לְמַעַן שְׁמִי יִכְבַּד יְהוָה וְנִרְאֶה בְשִׂמְחַתְכֶם וְהֵם יֵבֹשׁוּ׃ 5 Słuchajcie słowa Pana wy, którzy z drżeniem odnosicie się do jego Słowa: Powiedzieli wasi bracia, którzy was nienawidzą, którzy wypędzają was z powodu mojego imienia, mówiąc: Niech Pan objawi swoją chwałę, abyśmy mogli oglądać waszą radość. Lecz oni będą zawstydzeni.
JPS Tanach:
Hear the word of the LORD, ye that tremble at His word: Your brethren that hate you, that cast you out for My name’s sake, have said: ‘Let the LORD be glorified, that we may gaze upon your joy’, but they shall be ashamed.
תרגום יונתן
קַבִּילוּ פִּתְגָמָא דַייָ צַדִיקַיָא דְמִשְׁתְּוָן לִקֳבֵיל פִּתְגָמֵי רְעוּתֵיהּ אָמְרִין אֲחֵיכוֹן סַנְאֵיכוֹן מֵרַחֲקֵיכוֹן בְּדִיל שְׁמִי יִסְגֵי יְקָרָא דַייָ וְנֶחֱזֵי בְחֶדְוַתְכוֹן וְאִינוּן יִבְהֲתוּן׃

פירוש רש״י
החרדים אל דברו הצדיקים הממהרים בחרדה להתקרב אל דבריו: אמרו אחיכם פושעי ישראל הנזכרים למעלה, ד״א אמרו אחיכם מנדיכם, אשר אמרו לכם סורו טמא (איכה ד): שנאיכם מנדיכם האומרים קרב אליך אל תגש בי (לעיל סה): למען שמי יכבד ה׳ בגדולתנו הקב״ה מתכבד שאנו קרובים לו יותר מכם: ונרא׳ בשמחתכם והם יבושו הנביא אומר אבל לא כן הוא כדבריהם כי בשמחתכם נראה והם יבושו למה כי קול שאון שלהם בא לפני הקב״ה ממה שעשו בעירו וקול יוצא מהיכלו ומקטרג על מחריביו ואחרי כן קול ה׳ משלם גמול לאויביו:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony