x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר יחזקאל
פרק א׳
ו וְאַרְבָּעָה פָנִים לְאֶחָת וְאַרְבַּע כְּנָפַיִם לְאַחַת לָהֶם׃ 6 Lecz każda z nich miała cztery twarze i każda cztery skrzydła.
JPS Tanach:
And every one had four faces, and every one of them had four wings.
תרגום יונתן
וְאַרְבְּעָא אַפִּין לַחֲדָא וְאַרְבַּע אַפִּין לְכָל חַד וְחַד שִׁתָּא עֲסַר אַפִּין לְבִרְיָתָא חֲדָא מִנְיַן אַפַּיָא דְאַרְבַּע בִּרְיָן שִׁתִּין וְאַרְבְּעָא אַפִּין וְאַרְבְּעָה גַפִּין לַחֲדָא וְאַרְבְּעָא גַפִּין לְכָל חַד וְחַד שִׁתָּת עֲסַר לְכָל אַפָּא וְאַפָּא שִׁתִּין וְאַרְבָּעָא גַפִּין לְבִרְיָתָא חֲדָא וַהֲווֹ מִנְיָן גַפַּיָא דְאַרְבַּע בִּרְיָן מָאתָן וְחַמְשִׁין וְשִׁתָּא גַפִּין׃

פירוש רש״י
וארבעה פנים לאחת לאחת זו לפרצוף האדם לבדה היו ארבעה פנים וכן לאריה ולנשר ולשור הרי שש עשרה לחיה וכן לכל חיה וחיה וארבע כנפים לכל אחד מן הפנים הרי ששים וארבע כנפי׳ לחיה והוא שתרגם יונתן מאתן וחמשין ושיתא גפין:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony