x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר יחזקאל
פרק א׳
ז וְרַגְלֵיהֶם רֶגֶל יְשָׁרָה וְכַף רַגְלֵיהֶם כְּכַף רֶגֶל עֵגֶל וְנֹצְצִים כְּעֵין נְחֹשֶׁת קָלָל׃ 7 Ich nogi były proste, a stopa ich nóg była jak kopyto cielęcia i lśniły jak polerowany brąz.
JPS Tanach:
And their feet were straight feet; and the sole of their feet was like the sole of a calf’s foot; and they sparkled like the colour of burnished brass.
תרגום יונתן
וְרִגְלֵיהוֹן רִגְלִין כֵּיוָנָן וּפַרְסַת רִגְלֵיהוֹן כְּפַרְסַת רִגְלִית סְגַלְגְלָן וּמְזִיעָן עַלְמָא בִּמְהָכְהֵן וּמְנַצְנְצָן כְּעֵין נְחָשׁ מְצַלְהַב׃

פירוש רש״י
רגל ישרה רגלין כיונן מכוונין זה כנגד זה, ד״א ישרה שאין להם קפיצים ארכובות לכוף את שוקיהם לפי שאין להם ישיבה ולא שכיבה ואין צריכין להיות קפיצין כעין שיש לבהמה קפץ עליון וקפץ תחתון שבהם היא כופפת שוקיה לשכב: רגל עגל רגל עגול וכן תרגם יונתן רגלין סגלגלין: ונוצצי׳ מתוך זהרוריתם דומה כאלו יוצאות מהם נצוצות כדאמרינן במסכת יומא אף היא עשתה נברשת של זהב וכו׳ בשע׳ שהחמ׳ זורחת נצוצות יוצאין הימנה וכו׳: כעין כמו כמראה: נחושת קלל מזוקק ומאיר ומנחם חברו עם קלוי באש (ויקרא ב׳):

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony