x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר יחזקאל
פרק כ״ו
ט וּמְחִי קָבָלּוֹ יִתֵּן בְּחֹמוֹתָיִךְ וּמִגְדְּלֹתַיִךְ יִתֹּץ בְּחַרְבוֹתָיו׃ 9 I skieruje swoje tarany przeciw twoim murom, a twoje wieże rozwali żelaznymi hakami.
JPS Tanach:
And he shall set his battering engines against thy walls, and with his axes he shall break down thy towers.
תרגום יונתן
וּמְחַת פָּגוֹזוֹהִי יֵהַב בְּשׁוּרָךְ וּמִגְדְלָךְ יְתָרַע בְּאַבְנֵי בַרְזְלֵיהּ׃

פירוש רש״י
ומחי קבלו הוא אחד מתחבולות המצור לזרוק אבנים גדולות ומכה כנגדו אילקולי״אה דשאפורי״ירא בלע״ז ויש לועזים קבלו דשארבלי״טא בלע״ז ויש לועזין פוריירא בלע״ז: בחרבותיו באומנות חורבן שיביא עמו:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony