x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר יחזקאל
פרק כ״ט
כ פְּעֻלָּתוֹ אֲשֶׁר־עָבַד בָּהּ נָתַתִּי לוֹ אֶת־אֶרֶץ מִצְרָיִם אֲשֶׁר עָשׂוּ לִי נְאֻם אֲדֹנָי יְהוִה׃ 20 Jako zapłatę za trud, jaki podjął, dam mu ziemię egipską, gdyż dla mnie pracował — mówi Wszechmocny Pan.
JPS Tanach:
I have given him the land of Egypt as his hire for which he served, because they wrought for Me, saith the Lord GOD.
תרגום יונתן
אַגְרֵיהּ דְאַפְלַח בֵּיהּ יְהָבֵית לֵיהּ יַת אַרְעָא דְמִצְרָיִם דְחָבוּ קֳדָמָי לְאִתְפְּרַע מִנְהוֹן אֲמַר יְיָ אֱלֹהִים׃

פירוש רש״י
פעולתו אשר עבד בה שכר פעולה אשר עבד במצותי בצור אתן לו את ארץ מצרים: אשר עשו לי מצרים רעה במשענתם שהבטיחו את עמי בעזרתם הבל:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony