x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר יחזקאל
פרק ד׳
ב וְנָתַתָּה עָלֶיהָ מָצוֹר וּבָנִיתָ עָלֶיהָ דָּיֵק וְשָׁפַכְתָּ עָלֶיהָ סֹלְלָה וְנָתַתָּה עָלֶיהָ מַחֲנוֹת וְשִׂים־עָלֶיהָ כָּרִים סָבִיב׃ 2 I rozpocznij jego oblężenie: Zbuduj przeciwko niemu szańce, usyp przeciwko niemu wał, rozłóż przeciwko niemu obozy i postaw wokoło niego tarany.
JPS Tanach:
and lay siege against it, and build forts against it, and cast up a mound against it; set camps also against it, and set battering rams against it round about.
תרגום יונתן
וְתִתֵּן עֲלָהּ צְיָר וְתִבְנֵי עֲלָהּ מִלְיָתָא וְתִשְׁרֵי עֲלָהּ מַשִׁרְיָן וּמַנֵי עֲלָהּ אֶפְדוֹרְוָן סְחוֹר סְחוֹר׃

פירוש רש״י
דיק מגוניי״ל בלע״ז שמשליכין בו אבנים לעיר: סוללה שופך עפר וסוללו וכובשו במקלות ועושה תל גבוה לעמוד עליו ולראות בתוך העיר ולירות בחצי׳: סוללה בסטי״ון בלע״ז: ושים עליה כרים ת״י איפרורין והם כפרים שעושים חיילותיו ויושבי׳ באהלי׳ לרוחות העיר שלא יהא אדם יוצא ובא ופירוש כרים שרים ממונים על הצב׳ זה שומר לרוח זה וזה לרוח זה:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony