x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר יחזקאל
פרק ח׳
יד וַיָּבֵא אֹתִי אֶל־פֶּתַח שַׁעַר בֵּית־יְהוָה אֲשֶׁר אֶל־הַצָּפוֹנָה וְהִנֵּה־שָׁם הַנָּשִׁים יֹשְׁבוֹת מְבַכּוֹת אֶת־הַתַּמּוּז׃  14 I zaprowadził mnie do wejścia północnej bramy świątyni Pana; a oto siedziały tam kobiety, które opłakiwały Tammuza.
JPS Tanach:
Then He brought me to the door of the gate of the LORD’S house which was toward the north; and, behold, there sat the women weeping for Tammuz.
תרגום יונתן
וְאָעֵיל יָתִי בְּמַעֲלָנָא דִתְרַע בֵּית מַקְדָשָׁא דַייָ דִפְּתִיחַ לְצִפּוּנָא וְהָא תַמָן נְשַׁיָא יָתְבָן מְבַכָּן יַת תִּמוּזָא׃

פירוש רש״י
אל פתח שער בית ה׳ תוך חלל העזרה אל פתח ההיכל אשר בצפון דאמר מר שני פשפשין היו בבית החליפות אחד בצפון ואחד בדרום: מבכות את התמוז דמות א׳ שמחממו׳ אותו מבפני׳ והיו עיניו של עופר׳ והם נתוכין מחום ההיסק ונראה כאלו בוכה ואומרת תקרובת הוא שואל: תמוז לשון היסק כמו על די חזה למזיה (דניאל ג׳) ואתונא אזה יתירה (שם): מבכות את התמוז פיישנ״ט פלורי״ר לא״ל קאלפי״ץ בלע״ז:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony