x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר הושע
פרק א׳
ח וַתִּגְמֹל אֶת־לֹא רֻחָמָה וַתַּהַר וַתֵּלֶד בֵּן׃ 8 A gdy odstawiła od piersi Niemiłowaną, jeszcze raz poczęła i urodziła syna.
JPS Tanach:
Now when she had weaned Lo-ruhamah, she conceived, and bore a son.
תרגום יונתן
וְדָרֵיהוֹן דְאִתְגְלִיאוּ לְבֵינֵי עַמְמַיָא אִשְׁתַּכָחוּ דְלָא הֲווֹ רְחִימִין בְּעוֹבָדֵיהוֹן וְאוֹסִיפוּ וַעֲבָדוּ עוֹבָדִין בִּישִׁין׃

פירוש רש״י
ותגמול את לא רוחמה לפי תרגומו ויכלה אותו הדור בין העכו״ם שגלו שם: ותהר ותלד בן ואוסיפו ועבדו עובדין בישין, ולפי פשוטו כמשמעו:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony