x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר יואל
פרק ד׳
יג שִׁלְחוּ מַגָּל כִּי בָשַׁל קָצִיר בֹּאוּ רְדוּ כִּי־מָלְאָה גַּת הֵשִׁיקוּ הַיְקָבִים כִּי רַבָּה רָעָתָם׃ 13 Zapuśćcie sierp, gdyż nadeszło żniwo! Przyjdźcie, zstąpcie, bo pełna jest prasa; pełne są kadzie, gdyż złość ich jest wielka!
JPS Tanach:
Put ye in the sickle, for the harvest is ripe; come, tread ye, for the winepress is full, the vats overflow; for their wickedness is great.
תרגום יונתן
אוֹשִׁיטוּ בְהוֹן חַרְבָּא אֲרֵי מְטָא זְמַן קִצֵיהוֹן חוּתוּ דוֹשִׁישׁוּ קְטִילֵי גִבָּרֵהוֹן כְּבָעוּט דְמִתְבָּעֵט בְּמַעֲצַרְתָּא אֲשִׁידוּ דִמְהוֹן אֲרֵי סַגִיאַת בִּישַׁתְהוֹן׃

פירוש רש״י
שלחו מגל וגו׳ שלחו חרבות אותם ההולכים בשליחותי לחבל את אויבי ה׳: כי בשל קציר כלומר כי הגיע עתם ודמה הדבר לקציר שקוצרים אותו במגלות כשגמר בישולו: באו רדו כי מלאה גת מן הענבים באו ודרכו אותם כלומר נתמלא סאת עוונם רדו ל׳ כבישה ורדוי כמו ורדו בדגת הים (בראשית א): השיקו היקבים קול קילוח היקבים היורד תוך הבור שלפני הגיתות נשמע:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony