x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר עמוס
פרק ד׳
ג וּפְרָצִים תֵּצֶאנָה אִשָּׁה נֶגְדָּהּ וְהִשְׁלַכְתֶּנָה הַהַרְמוֹנָה נְאֻם־יְהוָה׃ 3 I wychodzić będziecie przez wyłomy, jedna za drugą, i będziecie wyrzucone poza Hermon — mówi Pan.
JPS Tanach:
And ye shall go out at the breaches, every one straight before her; and ye shall be cast into Harmon, saith the LORD.
תרגום יונתן
וְיִתָרְעוּן עֲלֵיהוֹן שׁוּרָא וְיִפְקוּן יַתְכוֹן כְּנִישִׁין גְבַר לְקִבְלֵיהּ וְיִגְלוֹן יַתְהוֹן לְהָלְאָה מִן טוּרֵי חַרְמִינֵי אֲמַר יְיָ׃

פירוש רש״י
ופרצים תצאנה אשה נגדה ובפרצי החומה תצאנה שם לנוס: אשה נגדה בפרצה שתמצא נגדה כמו ויעלו כל העם איש נגדו (יהושע ו) שירבו פרצות בחומה ולא יהו צריכות לבקש פתחים: והשלכתנה ההרמונה והשלכתן מעליכון הגאוה והשררה שנטלתם ול׳ ארמי הוא בגמרא (בבא מציעא פ״ג) הרמנא דמלכא הוא ציווי המלך וי״ת ויגלון יתכון להלאה מן טורי חרמיני והם הרי חשך ל׳ חרם וחרבה:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony