x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר עמוס
פרק ח׳
יג בַּיּוֹם הַהוּא תִּתְעַלַּפְנָה הַבְּתוּלֹת הַיָּפוֹת וְהַבַּחוּרִים בַּצָּמָא׃ 13 W owym dniu mdleć będą z pragnienia piękne panny i młodzieńcy,
JPS Tanach:
In that day shall the fair virgins and the young men faint for thirst.
תרגום יונתן
בְּיוֹמָא הַהוּא יִשְׁתַּלְהַיָן כְּנִישָׁתָא דְיִשְׂרָאֵל דְאִינוּן דַמְיָן לִבְתוּלָן שַׁפִּירָן דְטָעָאָה בְּשִׁפְרְהָן עִם עוּלֵימִין חַיָבִין וִיהוֹן מְטָרְפִין וּרְמָן בִּצְחוּתָא׃

פירוש רש״י
תתעלפנה תפרח רוחם כמו ויתעלף (יונה ד) וכן עצי השדה עולפו (יחזקאל לא) וכן בלשון משנה יתעלפה פשמיי״ר בלע״ז:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony