x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר עמוס
פרק ט׳
ב אִם־יַחְתְּרוּ בִשְׁאוֹל מִשָּׁם יָדִי תִקָּחֵם וְאִם־יַעֲלוּ הַשָּׁמַיִם מִשָּׁם אוֹרִידֵם׃ 2 Choćby się przedarli do Szeolu, wyciągnie ich stamtąd moja ręka, a choćby się wdrapali na niebiosa, ściągnę ich stamtąd w dół,
JPS Tanach:
Though they dig into the nether-world, thence shall My hand take them; and though they climb up to heaven, thence will I bring them down.
תרגום יונתן
אִם יְדַמוּן לְאִטַמָרָא כִּדְבִשְׁאוֹל מִתַּמָן בְּמֵימְרִי יַדְבְּרִינוּן סַנְאֵיהוֹן וְאִם יִסְקוּן בְּטוּרִין דְרָמִין עַד צֵית שְׁמַיָא מִן תַּמָן בְּמֵימְרִי יַחֲתוּנוּן׃

פירוש רש״י
אם יחתרו בשאול אם ידמון לאיטמרא כדבשאול: ידי תקחם במימרי ידברינון שנאיהון: ואם יעלו השמים ואם יסקון בטורין רמין עד צית שמיא מתמן במימרי יחתונון:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony