x
Tanach - Biblia Hebrajska
Wyszukiwarka
Słowa kluczowe można wpisywać po polsku lub po hebrajsku.
fraza
dowolne słowo
wszystkie słowa
całe wyrazy
wszystkie księgi
wybrana księga

Przejdź do:
Jeżeli chcesz przejść do widoku rozdziału, wpisz „0” w polu wersetu lub pozostaw je puste.

Spis treści
 1. Tora
  1. Rodzaju
  2. Wyjścia
  3. Kapłańska
  4. Liczb
  5. Powt. Prawa
 2. Newiim
  1. Riszonim
   1. Jozuego
   2. Sędziów
   3. I Samuela
   4. II Samuela
   5. I Królewska
   6. II Królewska
  2. Acharonim
   1. Izajasza
   2. Jeremiasza
   3. Ezechiela
   4. Trej asar
    1. Ozeasza
    2. Joela
    3. Amosa
    4. Abdiasza
    5. Jonasza
    6. Micheasza
    7. Nahuma
    8. Habakkuka
    9. Sofoniasza
    10. Aggeusza
    11. Zachariasza
    12. Malachiasza
 3. Ktuwim
  1. Sifrej emet
   1. Psalmów
   2. Przysłów
   3. Hioba
  2. Chamesz megilot
   1. Pieśń nad pieśniami
   2. Rut
   3. Lamentacji
   4. Koheleta
   5. Estery
  3. Nosafim
   1. Daniela
   2. Ezdrasza
   3. Nehemiasza
   4. I Kronik
   5. II Kronik

ספר עמוס
פרק ט׳
ה וַאדֹנָי יְהוִה הַצְּבָאוֹת הַנּוֹגֵעַ בָּאָרֶץ וַתָּמוֹג וְאָבְלוּ כָּל־יוֹשְׁבֵי בָהּ וְעָלְתָה כַיְאֹר כֻּלָּהּ וְשָׁקְעָה כִּיאֹר מִצְרָיִם׃ 5 Wszechmogący, Pan Zastępów, to ten, który dotyka ziemi i ona drży, i okrywają się żałobą wszyscy jej mieszkańcy, podnosi się cała jak Nil i opada jak Nil egipski.
JPS Tanach:
For the Lord, the GOD of hosts, is He that toucheth the land and it melteth, and all that dwell therein mourn; and it riseth up wholly like the River, and sinketh again, like the River of Egypt;
תרגום יונתן
וַיָי אֱלֹהִים צְבָאוֹת דִי נָזֵיף בְּאַרְעָא וְזִיעָא וְיִצְדוּן כָּל דְיָתְבִין בָּהּ וְיַסֵיק עֲלָהּ מְלַךְ בְּמַשִׁרְיָתֵיהּ דִסַגִי כְּמֵי נַהֲרָא וְיַחֲפִינָהּ כוּלָהּ וְתִשְׁתְּקַע כִּנְהַר מִצְרָיִם׃

פירוש רש״י
הנוגע בארץ ותמוג דנזיף בארעא וזיע ותמוג לשון נוע וה׳ הוא הנוגע בארץ ותמוג כלומר גזירה זאת מאתי יצאת:

Znalazłeś błąd? Zgłoś administratorowi strony